sheltie - MDR1
wz

 

.:: Defekt MDR1 u koli a elti ::.

 

 

Pecitlivlost koli na Ivermectin

Ji zhruba 20 let je znm pecitlivlost nkterch koli na antiparazitikum Ivermectin (Ivomec), kter se projevuje poruchami pohybu a koordinace, chvnm, zvracenm, dezorientac atd. Pi vych dvkch tto ltky me dojt i ke smrti zvete, akoliv jin psi tuto dvku snej bez jakchkoliv nedoucch pznak. Genetick podstata tto odlin citlivosti byla dve zcela neznm a byla prozkoumna teprve ped nkolika lety vdeckmi skupinami v USA (Washington), Francii (Toulouse) a Nmecku (Giessen).

 

Defekt MDR1

Nervov buky psa chrn ped toxickm psobenm liv transportr MDR1 (multidrug resistance = mnohoetn lkov rezistence), kter brn vstebvn nedoucch ltek stnami cv do nervovch bunk mozku. U koli citlivch na Ivermectin se vlivem defektu genu MDR1 tato ochrann funkce ztrc a ltky jako Ivermectin mohou bez omezen pechzet do nervovch tkn.

Genetick podstata tto pecitlivlosti byla prokzna porovnnm genetick sekvence MDR1 bgla a kolie citliv na Ivermectin. U postien kolie oproti bglovi st genetick informace chyb, a proto se neme vytvet funkn transportr MDR1.

 

Genetika

Ddinost defektu je recesivn. MDR1 genotyp kadho jedince se skld z kombinace otcovsk (+ nebo -) a matesk (+ nebo -) genetick informace. Defektem jsou postieni pouze jedinci, kte vlohu zdd od obou rodi. Oznauj se jako -/- a vlohu pro defekt pedvaj vem svm potomkm. Jedinci +/- jsou klinicky zdrav, ale mohou penet defekt na potomky. Psi s normlnm genotypem se oznauj +/+ a dn jejich potomek nebude postien defektem MDR1.

 

Postien plemena

V rmci studie etnosti defektu MDR1 u rznch ras bylo v Giessenu testovno 30 rznch plemen z 10 evropskch zem. Defekt v genu MDR1 byl objeven u nsledujcch plemen: kolie dlouhosrst a krtkosrst, eltie, australsk ovk, wller (kenec australskho ovka a briarda), bobtail a border kolie. Nejvt vskyt postiench jedinc (-/-) je u koli (33%), elti (5,7%) a australskch ovk (6,9%).

 

Postien jedinci

Psi s genotypem MDR1 -/- jsou za normlnch podmnek zdrav a v bnm ivot nen poteba u nich podnikat dn preventivn opaten. Problmy me vyvolat pouze aplikace nkterch liv. Vdecky dokzan jsou u nich toxick inky antiparazitnch ltek Ivermectinu (preparty Diapec, Ecomectin, Equimax, Eqvalan, Ivomec, Noromectin, Paramectin, Qualimec, Sumex a Virbamec), Doramectinu (prepart Dectomax) a Moxidectinu (preparty Cydectin a Equest) a antidiarrhoika Loperamidu (proti prjmu).

etn dal inn ltky vykazuj vliv na transportn systm MDR1 pi pokusech in vitro nebo na pokusnch zvatech (myi zbaven transportru MDR1). Jejich vliv na psy postien defektem MDR1 vak zatm nebyl pmo prokzn. Seznam tchto ltek lze nalzt na ne uveden internetov adrese.

Jako bezpen pro psy postien defektem MDR1 byly testovny preparty Stronghold (inn ltka Selamectin, aplikace ve form spot-on), Advocate (inn ltka Moxidectin, aplikace ve form spot-on) a Milbemax (inn ltka Milbemycinoxim, aplikace orln). Je vak nezbytn nutn dodret dvkovn pedepsan vrobcem.

 

Diagnostika defektu

Genetick test, kter rychle a spolehliv ur defekt MDR1, nabz Institut fr Pharmakologie und Toxikologie univerzity v Giessenu (Nmecko). K testu je poteba 1 ml EDTA krve, kter mus bt odebrna veterinrnm lkaem. Vzorek krve zalete na adresu:

 

Institut fr Pharmakologie und Toxikologie
MZI 636, MDR1-Defekt beim Collie
Frankfurter Str. 107
35392 Gieen

V prvodnm dopise uvete jmno majitele psa a daje o psovi (jmno a chovatelsk stanice, slo zpisu v plemenn knize, vk, plemeno a pohlav). Je vhodn pout objednvkov formul, kter je k dispozici na ne uveden internetov adrese.

Cena za test je od 1. ledna 2006 30 Euro. Vsledky testu obdrte piblin za 14 dn.

Dal kontakty a vce informac o tto problematice zskte na internetov adrese

http://www.vetmed.uni-giessen.de/pharmtox/mdr1_defekt.html, odkud byly erpny daje uveden v tomto lnku.

P.S. Prvn elti z eskho chovu, kter byla vyetena na defekt MDR1, je pes Credit Card z blovy studnky. Vsledek jeho testu je +/+, tedy geneticky ist. dn z jeho pmch potomk tedy neme trpt defektem MDR1.

 

autor lnku: Jana Zemkov

Kristna & Marcela Hejdukov 2006